To make it easier for you to survive in Poland, we have prepared the most common expressions that you may find useful. The Polish language can be tricky for foreigners. However, if you learn some basic words you’ll be able to get around the city without any problems.

Do you speak... Czy mówisz...
...English? ...po angielsku?
...French? ...po francusku?
...German? ...po niemiecku?
...Spanish? ...po hiszpańsku?
How are you? Jak się masz?
I am lost. Zgubiłem się
Where is the bathroom? Gdzie jest toaleta?
food jedzenie
water woda
here tutaj
over there tam
Attention! Uwaga!
ticket bilet
One ticket to... please. Poproszę jeden bilet do...
yes tak
no nie
Excuse me. Przepraszam.
Hello! Cześć!
Good morning. Dzień dobry.
Thank you. Dziękuję.
You're welcome. Nie ma za co.
Goodbye. Do widzenia.
What is this? Co to jest?
Where is...? Gdzie jest...?
I don't speak Polish. Nie mówię po polsku.
I don't know. Nie wiem.
I don't understand. Nie rozumiem.
train pociąg
bus autobus
airport lotnisko
train station dworzec
bus station dworzec autobusowy
1 jeden
2 dwa
trzy
4 cztery
5 pięć
6 sześć
7 siedem
8 osiem
9 dziewięć
10 dziesięć
English