Spotlight

  • The sixth edition of our Erasmus Practical Guide aims to help incoming Erasmus students in their first days in Łódź and later at TUL.
  • W tym roku ATP Akademickie Targi Pracy w Łodzi będą wyglądały zupełnie inaczej niż zwykle, ale nie poddajemy się i działamy dalej. Wracamy do Was w formie online