Czym jest Discover Europe?

Discover Europe to największy ogólnoeuropejski konkurs fotograficzny organizowany przez Erasmus Student Network. To konkurs dedykowany dla młodych ludzi - pasjonatów i amatorów, osób otwartych i odważnych w swoich wyobrażeniach świata. Studenci z całej Europy mają szansę podzielić się własną wizją Starego Kontynentu, bo to właśnie on jest motywem przewodnim każdej edycji. Ważne jest, by pokazać unikalność i różnorodność tego, co otacza każdego z nas. Ukazać współczesne oblicze Europy nie po to, by dzielić, lecz, by nawiązać dialog międzykulturowy i otwierać nowe furtki przed aspirującymi fotografami z całego kontynentu.

Konkurs podzielony jest na trzy kategorie. Są to:

  • Discover People - której głównym tematem jesteśmy my – mieszkańcy Europy;
  • Discover Nature - czyli uchwycenie piękna przyrody kontynentu europejskiego i promowanie świadomości w zakresie ochrony środowiska;
  • Discover Architecture - czyli zatrzymanie w kadrze unikalnych miejsc, które kryje w sobie Europa.

Główną ideą i misją konkursu jest przedstawienie problemów i własnej wizji Europy i miejsca, z którego się pochodzi. Wszystko po to, by móc stworzyć wspólnotę zbudowaną z zupełnie odrębnych społeczności.

Śledź projekt na stronie, Facebooku i Instagramie!

Polish