Discover Europe 2009

W tym roku, po raz szósty, ESN Polska był organizatorem konkursu Discover Europe. Ta edycja była wyjątkowa, gdyż od tego roku konkurs nie odbywa się już wyłącznie na poziomie krajowym. Stał się Ogólnoeuropejskim Konkursem Fotograficznym dla Studentów.

Celem konkursu jest spojrzenie na Europę i różnorodność kulturową oczami polskich i zagranicznych studentów. Jest ogromną szansą na przedstawienie swojego własnego spojrzenia na tradycję innych krajów oraz szansą na przeżycie doświadczenia związanego z wymianą międzynarodową. Co więcej, konkurs daje możliwość rozwinięcia umiejętności fotograficznych i podzielenia się swoim doświadczeniem z podróży zagranicznych, oraz, oczywiście, przedstawienia zróżnicowania kulturowego w Europie – jej tradycji i obyczajów. Discover Europe jest szansą na utworzenie dialogu międzykulturowego, który od lat jest silnie wspierany przez ESN.

Dostępne były trzy kategorie spośród których mogli wybierać uczestnicy:

“Moje odkrycie - Polska”

“Moje odkrycie - Eurpa”

“Experience Erasmus”

Oraz specjalna podkategoria “Odkryj KPMG” z hasłem “silny pracodawca oznacza szerokie perspektywy”

Konkurs rozpoczął się na poziomie lokalnym, zorganizowanym we wszystkich województwach w Polsce i na jednym poziomie dla wszystkich krajów europejskich.  Grupy studentów z różnych uczelni zorganizowały wydarzenia promujące konkurs, wystawy fotografii nadesłanych przez uczestników oraz finał konkursu na poziomie lokalnym. Wybrali również najlepsze zdjęcia które zakwalifikowały się do poziomu centralnego. Na tym poziomie, jury, składające się z przedstawicieli społeczności artystycznej, wybrali najlepsze fotografie spośród nagrodzonych na poziomie lokalnym.

Całość została podsumowana podczas ceremonii Gali Finałowej i wystawy najlepszych zdjęć. Finał konkursu odbył się 23 maja 2009 roku w Warszawie.

Koordynator Discover Europe 2009:

Syndzyla Lamar

Polish