Studentowi wyjeżdżającemu w ramach Erasmus+ przysługuje dofinansowanie z budżetu programu. Wysokość dofinansowania zależy od kraju, do którego student wyjeżdża na wymianę i od rodzaju mobilności (inne kwoty obowiązują studentów wyjeżdżających na studia, a inne w przypadku praktyk). Każdego roku Agencja Narodowa określa wysokość stawek dla każdej grupy krajów. Aktualne kwoty dofinansowania:

Studenci Politechniki Łódzkiej, którzy pobierają stypendium socjalne lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, mogą liczyć na dodatkowe dofinansowanie na czas wyjazdu w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza, Edukacja, Rozwój" (PO WER). Więcej informacji na ten temat można zasięgnąć w Sekcji Mobilności Studenckiej

Oprócz tego, każdy student PŁ dostaje jednorazowo na każdym stopniu studiów specjalne dofinansowanie w wysokości 250€. Jeśli wyjeżdżasz drugi bądź kolejny raz na tym samym cyklu studiów, skontaktuj się z SMS, żeby dowiedzieć się czy masz możliwość ponownego otrzymania dofinansowania i ewentualnie jakie kryteria musisz spełnić.

Polish