Education Officer

Education Officer Stowarzyszenia ESN Polska

Education Officer to zaangażowany wolontariusz ESN, którego obszar zainteresowań to edukacja wyższa, młodzież i mobilność. Osoba ta gotowa jest dzielić się własną wiedzą i uczyć się od innych Education Officer'ow. Jej celem jest zwiększenie rozpoznawalności ESN w Polsce poprzez bycie rzecznikiem międzynarodowych studentów wobec ważnych krajowych interesariuszy.

Obowiązki Education Officera:

 • Pełnienie rolę rzecznika Stowarzyszenia ESN Polska ds. edukacji w kraju,
 • Współpraca z odpowiednimi krajowymi interesariuszami ds.edukacji, młodzieży i mobilności, tj. z Narodową Agencją ds. programu Erasmus+ (Fundacją Rozwoju Sytstemu Edukacji), Polską Radą Organizacji Młodzieżowych oraz Eurodesk.
 • Uczestnictwo w konferenejcach, seminariach i szkoleniach organizowanych przez interesariuszy
 • Wspieranie ESN International w działaniach dotyczących spraw edukacji i polityki młodzieżowej
 • Promocja projektów badawczych ESN
 • Współpraca oraz dzielenie się dobrymi praktykami z Education Officers z innych państw ESN
 • Nadzór nad Lokalnymi Education Officers
 • Organizacja szkoleń dla Lokalnych Education Officers

Lokalny Education Officer

Lokalny Education Officer to członek ESN, zainteresowany szkolnictwem wyższym, młodzieżą i mobilnością. To wolontariusz, który posiada ogromną wiedzę o programie Erasmus+, jest gotowy dzielić się nią oraz służyć pomocą studentom, odpowiadając na ich pytania. Education Officer współpracuje ściśle z IRO (tj. Biurem Współpracy z Zagranicą - nazwa ta różni się w zależności od uczelni) oraz jest oficjalnie rozpoznawany przez Uniwersytet.

Zakres obowiązków Education Officera:

 • służenie pomocą studentom odbywającym/planującym wyjazd na dowolne stypendium programu Erasmus+;
 • prowadzenie kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków studentów przebywających na stażach oraz studiach zagranicznych;
 • informowanie studentów na temat zasad nowego programu Erasmus+;
 • promocja mobilności edukacyjnej studentów poprzez organizowanie spotkań informacyjnych, targów mobilności oraz punktów informacyjnych
 • promocja PRIME, projektu STORY, platformyErasmusIntern.org oraz ESNSurvey

Jeśli masz pytanie dotyczące wyjazdu na studia bądź praktyki w ramach programu Erasmus+ skontaktuj się z Education Officerem naszej sekcji - leo.eye@esn.pl

ErasmusIntern.org

Wielu studentów boryka się z problemem znalezienia miejsca pracy za granicą, które przyjełoby ich na praktyki Erasmus+. ESN stworzył platformę ErasmusIntern.org (http://erasmusintern.org/), na której znajdują się oferty firm oraz profile osób poszukujących zagranicznego stażu.

Jeśli szukasz praktyki zagranicznej lub chcesz zaoferować staż młodym ludziom z Europy założ konto na platformie.
Sign Up | Login

Platforma ErasmusIntern.org jest częścią projektu STORY (http://storyproject.eu), realizowanego przez ESN przy wsparciu Komisji Europejskiej. Projekt ten ma na celu poprawę dostępności i jakości międzynarodowych praktyk, jak również zwiększenie świadomości na temat istnienia takich możliwości dla młodzieży.

Polish