Erasmus Student Network (ESN) to największe stowarzyszenie studentów w Europie. Został założony 16 października 1989 r. i został legalnie zarejestrowany w 1990 r. do wspierania i rozwijania wymiany studentów.

Jesteśmy obecni na ponad 1000 uczelniach wyższych (sprawdź listę wszystkich sekcji). Sieć stale się rozwija i poszerza. Mamy około 15 000 aktywnych członków, którzy w wielu sekcjach są wspierani przez tak zwanych mentów zajmujących się głównie studentami zagranicznymi. W ten sposób ESN angażuje około 40 000 młodych ludzi, oferując swoje usługi około 350 000 studentom zagranicznym każdego roku.

Podsumowując, ESN:

  • działa w interesie studentów zagranicznych,
  • pracuje nad poprawą społecznej i praktycznej integracji studentów zagranicznych,
  • reprezentuje potrzeby i prawa studentów zagranicznych na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
  • dostarcza odpowiednich informacji o programach mobilnościowych,
  • motywuje studentów do studiowania za granicą,
  • pracuje nad reintegracją studentów powracających do domu,
  • przyczynia się do poprawy i dostępności mobilności studentów,
  • dba o swoich członków,
  • ceni wolontariat i aktywne obywatelstwo.

 

Polish