Wyjazd na wymianę zagraniczną na dłuższy okres czasu może okazać się bardzo trudnym zadaniem dla młodego człowieka, który musi stawić czoła nowemu środowisku, obcemu językowi i nieznanej kulturze. Co więcej, takie doświadczenie może być nawet cięższe dla osoby niepełnosprawnej, która dodatkowo musi przezwyciężyć stereotypy i przyzwyczaić się do niedostosowanego do jej potrzeb środowiska. Mając na uwadze wcześniej wymienione trudności, ESN stworzył projekt ExchangeAbility. Jego głównym celem jest pomoc studentom niepełnosprawnym, poprzez uświadomienie społeczności lokalnych o ich problemach i życiu, mapowanie uczelni oraz odpowiednio ukierunkowaną promocję wymiany w ramach programu Erasmus+.

Jedną z przyczyn powstania projektu był niski odsetek mobilności wśród osób niepełnosprawnych. Według danych Komisji Europejskiej, podczas roku akademickiego 2009/10 tylko 230 studentów niepełnosprawnych otrzymało stypendium na wymianę w ramach programu Erasmus+. To stanowi 0,14% wszystkich studentów programu. Pomimo zauważalnego wzrostu, ta liczba wciąż pozostaje dość niska.   

Cele projektu:

  • Zapewnienie niepełnosprawnym studentom warunków i szans do rozwoju na każdym poziomie działania w Stowarzyszeniu oraz podczas wymiany studenckiej.
  • Zwiększenie ilości osób niepełnosprawnych wyjeżdżających na wymianę w ramach programu Erasmus+.

Przydatne informacje i strony internetowe: