ESN-EYE pierwotnie istniał jako Europejska Wymiana Młodzieży (EYE Poland), od 31 maja 1999  i był częścią EYE Network, która posiadała sekcje w całej Europie. Byliśmy i wciąż jesteśmy organizacją non-profit która działa na Politechnice Łódzkiej.

Podczas naszej działalności jako sekcja EYE zorganizowaliśmy wiele wydarzeń, których głównym celem było promowanie poczucia tożsamości z Europą i programu Erasmus a także wspieranie osób które przyjechały do  Polskich w ramach programów wymian studenckich, takich jak właśnie Erasmus. 

Nie tylko współuczestniczyliśmy w projektach EYE, ale również wciąż szukaliśmy okazji do zorganizowania własnych wydarzeń. Ich głównym celem była pomoc polskim studentom w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów a studentom  pierwszego roku – integracja ze społecznością studencką.

EYE Polska jako pierwszy zorganizował wydarzenie “Zatrudnienie dla Młodych” w 2004 roku, przekształcone później w Akademickie Targi Pracy, które na chwilę obecną są znane wśród wszystkich łódzkich studentów i największych polskich przedsiębiorstw.

Niestety, po kilku latach organizacja EYE rozpadła się i działalność EYE Polska na poziomie międzynarodowym została przerwana. My, jednakże, wciąż działaliśmy i próbowaliśmy wspierać studentów zagranicznych i polskich, organizując różnorakie konferencje, szkolenia i warsztaty.

W 2007 roku EYE Polska dołożył starań by stać się częścią Erasmus Student Network (ESN) – organizacji której działania pokrywały się z naszymi. Zaowocowało to 21 października – EYE Polska stał się jedną z sekcji ESN działającej w największych europejskich uczelniach.

Bycie częścią ESN umożliwia nam rozwój osobisty, zdobywanie nowego doświadczenia w różnych dziedzinach i poszerzanie wiedzy na temat działalności w tak dużej organizacji.

 

Polish