Komisja Rewizyjna to organ kontrolny Stowarzyszenia. Rolą Komisji jest nadzorowanie i ocena poprawności działań podejmowanych przez Stowarzyszenie.

Kontakt: kr.eye@esn.pl
 

 
Adrianna Warkoczewska

 


Maja Perek

 
Milena Zavatska

 Delegat pełni funkcję reprezentatna sekcji lokalnej i jest jej głosem podczas głosowań na poziomie narodowym.
 

Katarzyna Pińkowska
 
Katarzyna Pińkowska

Delegat


Oliwia Wdowiak
Wicedelegat

Polish