Local Education Officer

ESN-EYE pomaga studentom, którzy chcą wyjechać na studia i praktyki Erasmus+ i nie do końca rozumieją zasady wyjazdowe, gubią się w dokumentach i nie rozumieją wszystkich trudnych słów dotyczących rekrutacji. Dlatego też na naszej uczelni działa Local Education Officer (LEO), czyli student, wolontariusz ESN, który podpowiada studentom jak sobie poradzić z formalnościami, a dzięki swojemu doświadczeniu pomaga dając również praktyczne wskazówki.

 
 
Michał Mamos
 

Szkolenia dla studentów Jak wyjechać na studia i praktyki Erasmus+

LEO wraz z Sekcją Mobilności Studenckiej PŁ organizuje cykliczne szkolenia z wyjazdów na studia i praktyki Erasmus+. Podczas takich szkoleń przedstawiane są zasady wyjazdowe, szczegółowo omawiany jest proces rekrutacji oraz rozwiewane są wszystkie wątpliwości wyjazdowe :) Jeśli chcesz zapisać się na takie szkolenie, śledź pocztę studencką oraz FB Erasmus Politechnika Łódzka.

Polish