SocialErasmus to międzynarodowy projekt, który został stworzony w 2008 roku przez ESN Polska. Ma na celu promowanie postaw społecznych wśród młodych ludzi uczestniczących w wymianach studenckich. Projekt oparty na wolontariacie ma na celu integrację studentów zagranicznych z lokalnymi społecznościami. Wprowadza to długofalowe zmiany w społeczeństwie i daje uczniom możliwość spojrzenia na realia kraju, w którym żyją z nowej perspektywy.

SocialErasmus wzbogaca międzynarodowe doświadczenie studentów, pozwalając ci zrozumieć lokalne problemy społeczne i najbardziej odpowiednie sposoby ich rozwiązywania. Ponadto pokazuje, jak łatwo młodzi ludzie mogą przyczynić się do poprawy społeczeństwa jako obywatele świata. Uczniowie mogą również dowiedzieć się, jak przyczynić się do zmiany społeczeństwa, będąc obywatelami świata. Naszą misją jest zapewnienie młodym obywatelom możliwości skorzystania z ich mobilności, wprowadzenie pozytywnych zmian społecznych poprzez wolontariat oraz zademonstrowanie dodatkowych korzyści płynących z mobilności studenckiej w ramach wolontariatu w projekcie SocialErasmus.

Głównymi projektami realizowanymi w ramach SocialErasmus są:


Program kształcący uczniów w lokalnych szkołach. Zagraniczni studenci przedstawiają, jak wygląda ich przygoda z mobilnością i opowiadają o różnicach między kulturami Europy. Dzięki projektowi wiele dzieci rozwija się i chce poznać świat. Młodzież i dzieci poszerzają horyzonty, wzrasta chęć nauki języków, a przez to rośnie ich tolerancja międzykulturowa.Program jest objęty patronatem wielu instytucji, m.in. Narodowej Agencji (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji), Eurodesk, Fundacja The Bridge i PROM.

Erasmus in Schools ma na celu wykorzystanie wielokulturowego środowiska studentów zagranicznych. Jego celem jest zapoznanie uczniów szkół z kulturą i językami obcymi całej Europy. Razem z zagranicznymi uczniami odwiedzamy szkoły i inne instytucje, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi. Ideą spontanicznego charakteru zajęć jest promocja Europy, lepsze jej zrozumienie, przełamywanie stereotypów, poznanie zwyczajów i tradycji obywateli innych krajów europejskich. Spotkania uczą otwartości, inspirują do nauki języków obcych i zachęcają do udziału w wymianach zagranicznych. Świetna międzynarodowa atmosfera, przyjazne podejście, interakcja na wielu płaszczyznach i wiele innych zalet - to wszystko charakteryzuje program Erasmus in Schools.
Projekt był bazą dla powstania programu Euro Erasmus in Schools.

Po raz pierwszy projekt został zorganizowany w 2008 roku z okazji 10-lecia projektu Erasmus w Polsce. Symbolizuje nowe pokolenie świadomych Europejczyków dbających o własną edukację, zdrowie i środowisko, w którym żyją. Głównym założeniem Lasu Erasmusa jest wspólne sadzenie drzew i przyczynianie się do rozwoju obszarów leśnych w Polsce. Wydarzenia w ramach projektu organizowane są we współpracy z Lasami Państwowymi, co pozwala na integrację przy ognisku i poznanie problemów środowiskowych z punktu widzenia leśników.

Celem projektu jest ożywienie przestrzeni dla dzieci w szpitalach. Studenci zagraniczni wraz z lokalnymi członkami ESN tworzą murale i grafiki, uatrakcyjniając pokoje dla najmłodszych. Lokalnie wydarzenie odbyło się w szpitalach dziecięcych w Łodzi. Hol Erasmusa jest zorganizowany po to, by szara rzeczywistość stała się nieco jaśniejsza i bardziej kolorowa. Głównym celem jest stworzenie przyjaznych warunków w placówkach medycznych, aby dzieci przynajmniej na chwilę zapomniały o zmaganiach z chorobami.
Polish