SocialErasmus

Głównym założeniem projektu jest

Wzbogacenie społeczeństwa przy udziale studentów zagranicznych!

Projekt SocialErasmus obejmuje działania na 3 szczeblach: lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Staramy się promować prospołeczne zachowania wśród studentów zagranicznych z całej Europy poprzez umożliwienie kontaktu i między studentami i lokalną społecznością.

SocialEramus daje studentom zagranicznym szansę udziału w wielu akcjach, poprzez które pomagają lokalnej społeczności i zarazem umożliwia zdobycie doświadczenia, wiedzy, znajomości w nowym kraju. Dzięki temu stają się bardziej otwarci na wyzwania, pewni siebie i są częścia Europejskiej społeczności z ogormem nowych możliwości.

Więcej informacji: socialerasmus.esn.org

Nike

Polish