Na czym polegają praktyki Erasmus+

Studenci PŁ mają również możliwość rekrutować się na praktyki Erasmus+, które są bardziej indywidualną formą mobilności. Można wyjechać minimum na 2 miesiące, a maximum na 12 miesięcy - stypendium otrzymujemy maksymalnie do 5 miesięcy. Można również wyjechać na praktyki absolwenckie, jednak zakwalifikować trzeba się na nie przed obroną. Student sam znajduje firmę, w której chce odbywać praktyki - kontaktuje się z nią, pyta czy firma szuka stażystów, pyta czy firma jest skłonna przyjąć studenta w ramach praktyk Erasmus+ (i podpisać wymagane dokumenty), ewentualnie odbywa z firmą rozmowę kwalifikacyjną i potwierdza staż, obowiązki i czas trwania wyjazdu, a następnie wypełnia wymagane przez PŁ i Agencję Narodową dokumenty.

Praktyki obowiązkowe a praktyki dodatkowe

Na praktyki w ramach programu Erasmus+ można wyjechać zarówno na praktyki obowiązkowe, czyli określone programem studiów i odpowiednimi punktami ECTS, wpisane w siatkę przedmiotów na stronie programy.p.lodz.pl, jak i na praktyki dodatkowe, czyli dodatkowy wyjazd zagraniczny rozwijający umiejętności studenta. Odbycie obowiązkowych praktyk studenckich na PŁ w firmie polskiej, nie wyklucza studenta z rekrutacji na praktyki Erasmus+ :)

Gdzie szukać praktyk Erasmus+

Jest wiele stron internetowych, na których można znaleźć praktyki zagraniczne, jednak najlepszym sposobem jest bezpośredni kontakt z firmami - szukanie firm w regionie Europy, który nas interesuje i kontakt mailowy z firmami z odpowiednich sektorów, odpowiadających dziedzinie studiów studenta. Wtedy student wysyła maile do firm, załączając swoje CV i pytając, czy firma szuka praktykantów. Przykładowe maile do firm można znaleźć na grupie FB Studenckie wyjazdy z Erasmus+.

Praktyki można znaleźć na:

Warto pamiętać też, że Biuro Karier PŁ prowadzi darmowe konsultacje dotyczące CV dla wszystkich studentów PŁ.

Kraje, do których można wyjechać

Aktualna lista krajów, do których może wyjechać student w ramach praktyk Erasmus+ dostępna jest tutaj.

Terminy i harmonogram

Rekrutacja na praktyki Erasmus+ odbywa się na PŁ co dwa miesiące / co miesiąc. Oznacza to w praktyce, że do podanych na stronie internetowej Centrum Współpracy Miedzynarodowej terminów, student musi złożyć komplet dokumentów. Podczas rekrutacji na praktyki Erasmus+ trzeba wziąć pod uwagę datę, kiedy student chce rozpocząć okres stażu, tak, aby proces rekrutacji mógł zakończyć się odpowiednio wcześniej. Oczywiście jeśli wyjeżdżamy na przykład na praktyki letnie, możemy rekrutować się już w zimę i dopiąć wszelkie formalności wcześniej, tak, aby mieć odpowiedni zapas czasu.

Koordynatorzy wymiany - praktyki

Zwani również Koordynatorami Wydziałowymi Praktyk. Każdy wydział PŁ (a często nawet każdy kierunek studiów) ma przypisanego konkretnego wykładowcę, który pełni funkcję Koordynatora wymiany praktyk, czyli osobę, która pomaga studentom w odpowiednim dobraniu stażów realizowanych za granicą oraz odpowiada na ich ewentualne pytania dotyczące uznawalności praktyk i ich zgodności z kierunkiem studiów. W przypadku praktyk obowiązkowych konieczny jest również kontakt z Opiekunem praktyk obowiązkowych na Wydziale.
Tutaj można znaleźć listę wszystkich Koordynatorów Wydziałowych Praktyk PŁ.

CEEPUS, czyli Central European Exchange Program for University Studies

Program oferujący staże naukowe, szkoły letnie i intensywne kursy zagraniczne, w następujących krajach: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie.
Więcej na temat programu można znaleźć tutaj.

Więcej informacji, szczegółowe harmonogramy i dokumenty potrzebne do rekrutacji na praktyki można znaleźć na oficjalnej stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ.

Polish