Rolą zarządu jest kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. Odpowiada wównież za planowanie działań Stowarzyszenia i zapewnia ich realizację.

Kontakt: board.eye@esn.pl

 

 
Członek zarządu ds. finansów
Artur Krygier

 

 
Przewodniczący
Michał Rydzewski

 

 

 
Członek zarządu ds. projektów
Maja Sadowska
 

 

 

 

 
Oliwia Wdowiak
 
Członek zarządu ds. zasobów ludzkich
Oliwia Wdowiak

 

Jakub Janicki
 
Członek zarządu ds. komunikacji
Jakub Janicki

Polish