Rolą zarządu jest kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. Odpowiada wównież za planowanie działań Stowarzyszenia i zapewnia ich realizację.

Kontakt: board.eye@esn.pl

 

Matylda Wróblewska
 
Członek zarządu ds. Finansów
Matylda Wróblewska

 

Seweryn Skoneczny
 
Przewodniczący
Michał Rydzewski

 

 

 
Członek zarządu ds. Projektów
Maja Sadowska
 

 

 

 


Seweryn Skoneczny
 
Członek zarządu ds. Zasobów Ludzkich
Seweryn Skoneczny

 

Jakub Janicki
 
Członek zarządu ds. Komunikacji
Jakub Janicki

Polish