Zadaniem Zarządu jest kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. Jest on również odpowiedzialny za planowanie działań Stowarzyszenia i czuwa nad ich realizacją.

Kontakt: board.eye@esn.pl

 

Członek Zarządu ds. Finansów
Joanna Jaroszczak

 

Przewodnicząca
Local Representative
Maja Sadowska

 

 

Członek Zarządu ds. Projektów
Aleksandra Kaczmarek

 

 

 

 
Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich
Michał Burski

 

Członek Zarządu ds. Komunikacji
Milena Zavatska 

Polish