Zarząd

Przewodniczący

Adrian Drążek
president.eye@esn.pl

 

Wiceprzewodniczący

Daniel Kolas
project.manager.eye@esn.pl

 

Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich

Adrianna Warkoczewska
secretary.eye@esn.pl

 

Członek Zarządu ds. Finansów

Dominika Handke
treasurer.eye@esn.pl

 

Członek Zarządu ds. Promocji

pr.eye@esn.pl

 

 

Delegat

Filip Osiński
lr.eye@esn.pl

Polish