Zadaniem Zarządu jest kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. Jest on również odpowiedzialny za planowanie działań Stowarzyszenia i czuwa nad ich realizacją.

Kontakt: board.eye@esn.pl

 

Członek Zarządu ds. Finansów
Natalia Glejzer

 

Przewodnicząca
Adrianna Warkoczewska

 

 

Członek Zarządu ds. Projektów
Local Representative
Joanna Gwiazdowicz

 

 

 

 
Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich
Milena Zavatska

 

Członek Zarządu ds. Komunikacji
Kinga Federowicz

Polish