Rolą Zarządu jest kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. Odpowiada również za planowanie działań Stowarzyszenia i zapewnia ich realizację.

Kontakt: board.eye@esn.pl

 

 
Skarbnik
Julia Gruszczyńska

 

 
Przewodnicząca
Maja Sadowska

 

 

 
Project Manager
Delegat
Ewelina Pilatowicz
 

 

 

 

 
 
Human Resources Manager
Michał Burski

 

 
Communication Manager
Milena Zavatska 

Undefined